Etoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives
 
2019 Fly! ANA Windsurf World Cup, Yokosuka, Japan - Day 2